נכסים למכירה/השכרה
להשכרה

ירושלים 16 בת ים – חנות להשכרה

ירושלים 16 בת-ים (שכונת צפון מערב המתפתחת ) חנות ריקה כ 30 מ״ר חזית לרחוב ירושלים מיקום מרכזי הומה אדם פונה לכיוון צפון מזגן מסודרת

להשכרה

הרצל 52 בת ים – להשכרה חנות

הרצל 52 בת-ים (שכונת צפון מערב המתפתחת ) כיום חנות קוסמטיקה כ 45 מ״ר בנוי+ גלריה חזית לרחוב הרצל מיקום מרכזי הומה אדם פונה לכיוון