סוכנים - צוות רוזנברגר

אדי וייסבורד – סוכן מוכרים

רזיאל ינאי – סוכן מוכרים

חן ארווס – סוכן מוכרים

אריאל רוזנטל

סוכן מוכרים

פנינה בנבנישתי

ליאור בן צור

סוכן קונים ויועץ נדל"ן

ירדן קרן

סוכן מוכרים ויועץ נדל"ן

גיא שמואלוב

סוכן מוכרים ויועץ נדל״ן