סוכנים - צוות רוזנברגר

ליאור בן צור

סוכן קונים ויועץ נדל"ן

ליאור שתיוי

סוכן מוכרים ויועץ נדל"ן

ירדן קרן

סוכן מוכרים ויועץ נדל"ן

גיא שמואלוב

סוכן מוכרים ויועץ נדל״ן